Què és l’AMPA?

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és un col.lectiu organitzat de mares i pares que poden intervenir en l’educació dels seus fills, participant activament en el centre escolar. L’AMPA esta formada per totes les famílies de l’escola que vulguin associar-s’hi i és gestionada per una junta. La junta esta formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i uns vocals, que formen les diferents comissions, per poder tractar cada tema amb la màxima atenció: menjador, extraescolars, festes, comunicació, xandalls, projecte educatiu i llibres. A més, comptem amb un grup de col.laboradors que anomenem “Cavallers de la Taula Rodona”, per ocasions esporàdiques.

OBJECTIUS

Dóna suport  a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueix a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies.

Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.

És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

És el principal interlocutor de relació amb l’escola per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.